"Kodex. Boken i medeltidens Sverige". Under redaktion av Jonas Nordin
MOM 2-2023 cover image
PDF

Hvordan referere

Haugen, O. E. (2023). "Kodex. Boken i medeltidens Sverige". Under redaktion av Jonas Nordin. Maal Og Minne, 115(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2217

Sammendrag

Kan ein forfatte eit bokhistorisk verk og trykkje det i ei hefta bok på syrehaldig papir? Ja, utan tvil. Bør ein gjere det? Sjølvsagt ikkje. Sjeldan har eg opplevd samanhengen mellom form og innhald som klarare enn når det gjeld Kodex, der den står breiskuldra i bokhylla og ikkje har anna å melde enn det eine ordet: Kodex. Men er ikkje det ein stavefeil? For ville ikkje latinisten hatt Codex og nordisten Kodeks? Så melder tanken seg at dette er gjort med overlegg, for eit verk som handlar om boka i den svenske mellomalderen, burde nettopp reflektere dei to sentrale språka i denne perioden, latin og svensk. Kodex blir ein tittel for både latinistar og nordistar, eit ortografisk kompromiss på linje med Øresundsbron.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Odd Einar Haugen