Lovtermen "svidda": metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen
MOM 2-2023 cover image
PDF

Hvordan referere

Landro, T. (2023). Lovtermen "svidda": metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen. Maal Og Minne, 115(2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2216

Sammendrag

Matreglene fra middelalderens norske kristenretter har inngått som en del av argumentasjonen for angelsaksisk påvirkning. Tre av fire norske kristenretter inneholder et forbud mot å spise svidda, som etymologisk kan oversettes med ‘selvdødt’. Disse forbudene, som Absalon Taranger mente var inspirert av angelsaksiske lover, hadde angivelig en felles opprinnelse i Olav den hellige sin lovgivning. Taranger overså imidlertid at et kognitivt fenomen, metonymi, er utbredt både i norrøne og latinske kirkerettslige kilder, og bidrar til å komplisere oversettelsesarbeidet. Artikkelen viser at det skjuler seg to forskjellige kirkerettstradisjoner bak svidda-termen; en avklaring som snur Taranger sitt argument på hodet og i stedet bidrar til å undergrave teorien om en felles opprinnelse i Olavs kristenrett.
https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2216
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Torgeir Landro