Grammatiske fingeravtrykk
MOM 2-2023 cover image
PDF

Hvordan referere

Dyvik, H. J. J. (2023). Grammatiske fingeravtrykk: Normklynger og forfatterattribusjon. Maal Og Minne, 115(2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2214

Sammendrag

Normklynger er grupper av tekster som viser felles valg blant valgfrie alternativer innenfor en skriftspråksnorm og danner ‘klynger’ innenfor rommet av valgmuligheter fordi andre valgkombinasjoner er sjeldnere. Basert på materiale på bokmål fra den norske trebanken NorGramBank undersøker denne studien forekomsten av norm­klynger som omfatter både morfologiske og syntaktiske fenomener, og muligheten for å identifisere forfatteren bak en tekst på grunnlag av plassering av forfatterens tekster i forhold til slike klynger. I avsnittene 2–3 under­søkes korrelasjoner mellom åtte grammatiske fenomener blant 338 forfattere, parallelt med en kasus­studie av forfatterattribusjon basert på én forfatter. Attribusjonsstudien utvides i avsnitt 4 gjennom sammenligning med ytterligere ni tilfeldig valgte forfattere. Studien dokumenterer korrelasjoner mellom morfologiske og syntaktiske fenomener. Kasusstudien demonstrerer muligheten for at en forfatter på grunnlag av et lavt antall norm- og stilvalgrelaterte egenskaper noen ganger kan identifiseres blant flere hundre andre som forfatter av sine tekster. Studien av ni ytterligere forfattere støtter antagelsen om en sammenheng mellom denne muligheten og forfatterens plassering i forhold til normklynger, men indikerer at også andre faktorer spiller inn.
https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2214
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Helge Julius Jakhelln Dyvik