Kodväxling och interferens: lågtyska inslag i svenska 1500-talsbrev
MOM 2-2023 cover image
PDF

Hvordan referere

Blomqvist, O. (2023). Kodväxling och interferens: lågtyska inslag i svenska 1500-talsbrev. Maal Og Minne, 115(2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2213

Sammendrag

Språkkontakten mellan lågtyska och de skandinaviska språken har under senaste årtiondens forskning till stor del diskuterats genom begreppen ackommodation och semikommunikation (passiv tvåspråkighet). I denna artikel studeras två senmedeltida svenska brevskrivare som uppvisar tydliga tecken på aktiv skandinavisk-lågtysk tvåspråkighet. Materialet består dels av sex handelsbrev från 1513–1515 skrivna av Stralsundsborgaren Olof Lorber till domprosten Påval Scheel i Åbo, dels av ett privatbrev daterat till 1511 från Nådendalsborgaren Olof Pedersson till klosterbrodern Mattias Olsson. Båda brev innehåller flerspråkiga inslag som inte kan ses som tecken på anpassning till mottagarens språk betingad av kommunikativ hänsyn: i Lorbers brev förekommer olika slags lågtyska interferensdrag i den i övrigt dansk-svenska texten, och Olof Pederssons svenska brev till den likaså svenske mottagaren Mattias Olsson innehåller betydliga inslag på lågtyska. Resultaten visar att nya perspektiv behövs för att förstå den senmedeltida språkkontakten mellan lågtyska och skandinaviska.
https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2213
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Oliver Blomqvist