En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714-1722
PDF

Hvordan referere

Nesse, A. (2021). En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714-1722. Maal Og Minne, 113(1). https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1952

Sammendrag

Denne artikkelen er et forsøk på å utforske mulighetene for å utvikle ny innsikt i hvordan det var for norske skrivere i dansketiden å tilegne seg skriftspråket. Metoden er å bruke tilnærminger til skriftspråklig variasjon brukt innenfor forskning på begynneropplæring på et historisk materiale. Tekstene som blir utsatt for analyse i denne artikkelen, er brev skrevet av en voksen dame på begynnelsen av 1700-tallet. Disse brevene har, selv hvis en sammenligner med brev skrevet av andre skrivere i samme tid, mye variasjon og mange ortografiske særegenheter. Slike uvanlige skrivemåter har i språkhistorisk forskning tradisjonelt blitt rubrisert som enten interessante norvagismer - altså norske dialekttrekk i tekster skrevet på det dansknorske fellesspråket - eller som uinteressant feilskriving uten språkhistorisk verdi. Det er min påstand at også andre trekk enn det som kan rubriseres som dialekttrekk, har en plass i norsk språkhistorie.

https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1952
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Agnete Nesse