"Tistel-mistel"-formelen i vikingtid og nordisk middelalder
PDF

Hvordan referere

Schulte, M. (2021). "Tistel-mistel"-formelen i vikingtid og nordisk middelalder: Form, funksjon og symbolverdi. Maal Og Minne, 112(2), 30. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1901

Sammendrag

Artikkelen kaster nytt lys over tistel-mistel-formelen i Bósa saga og i en rekke yngre runeinnskrifter. Den undersøker ulike grafologiske representasjoner og forvanskinger av formelen, samtidig som formelens innhold utredes. Bidraget argumenterer for at tistel-mistel-formelen i vikingtiden og middelalderen er en prototypisk fruktbarhetsformel med positivt og/eller negativt fortegn. Tistelens og mistelens kulturhistoriske bakgrunn og deres medisinske bruk støtter opp om denne tolkningen. Konklusjonen er at denne formelen hadde en kompleks symbolverdi med livstruende og livsbevarende funksjoner. Med andre ord, den oppfylte et helt spekter av ulike oppgaver: fra forbannelsesformular til vernemagi og velsignelse.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.