Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet.
Maal og minne nummer 1 2020
PDF

Hvordan referere

Mørck, E. (2020). Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. Maal Og Minne, 112(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1804

Sammendrag

Språkhistoria til Berg er et alternativ til det som allerede fins av ettbinds innføringer i norsk språkhistorie beregna for universitets- og høgskole-nivå: Almenningen m.fl. (2002), Nesse (2013), Otnes & Aamotsbakken (2017) og Torp & Vikør (2014). Boka til Berg skiller seg imidlertid fra disse ved at den bare beskriver utviklinga fra urnordisk til 1800-tallet og altså ikke dekker heile tidsrommet fram til i dag, men dette kan løses ved at den suppleres med Jahr (2019). Boka til Berg inneholder derimot så mye stoff om gammalnorsk at den nok er meint å kunne brukes uten ei innføring i norrøn grammatikk som Haugen (2015) ved sida. Her skiller den seg klart fra bøkene til Almenningen m.fl. og Torp & Vikør, mens Nesse har med litt stoff om gammalnorsk språkstruktur og Otnes & Aa-motsbakken har med om lag like mye gammalnorsk grammatikk som Berg.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.