Norsk Språkhistorie I. Mønster. Redigeret af Helge Sandøy.
Maal og minne nummer 1 2020
PDF

Hvordan referere

Heltoft, L. (2020). Norsk Språkhistorie I. Mønster. Redigeret af Helge Sandøy. Maal Og Minne, 112(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1803

Sammendrag

Det samlede værk Norsk Språkhistorie består af fire bind med hvert sit perspektiv. Bind I, som er det der anmeldes her, har titlen Mønster, bin-dene II-IV henholdsvis Praksis, Ideologi og Tidslinjer. Mønster forklares i værkets forord som det strukturelle niveau i sproget, og på s. 9 hedder det om bind I: Mønster at her: " … ser vi først og fremst på korleis språket som form, struktur og grammatisk system utviklar seg." Udover Sandøy og Nesses indledende kapitel deles der op i kapitler om fonologi, mor-fologi, syntaks, ordforråd og til sidst under et: tekst og genrer. Jeg skal lægge vægten på afsnittene om fonologi, morfologi og syntaks, og ikke gå i detaljer med afsnittet om tekst og genrer da det ligger uden for mit faglige område.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.