Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner
PDF

Hvordan referere

Mørck, E. (2020). Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1742

Sammendrag

Undersøkelsen bygger på 3413 diplom med 1158 kontrollkonstruksjoner fra perioden 1350-1525. Hovedresultatet av undersøkelsen er at infinitivsmerket i disse konstruksjonene enten er subjunksjon i en norrøn struktur der infinitiven er flytta ut av verbfrasen, eller er klitikon til infinitiven i en eldre nynorsk struktur der infinitiven står i verbfrasen. Infinitivmerkets status viser seg først og fremst gjennom ulike plasseringer av infinitiven i forhold til midtfeltsadverb og til verbalpartikler, men det er dessuten relevant å trekke inn sammenskriving av infinitivsmerket og infinitiven, forma på infinitivsmerket og utelatelse av infinitivsmerket. Med utgangspunkt i den eldre nynorske strukturen kan en dessuten beskrive forekomsten av ledd framfor infinitivsmerket og infinitiven som resultat av flyttinger som en også finner i finitte leddsetninger.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.