Redaktørskifte i Maal og Minne
PDF

Hvordan referere

Enger, H.-O. (2018). Redaktørskifte i Maal og Minne. Maal Og Minne, 110(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1532

Sammendrag

Siden 1951 har det vært tradisjon for at den ene redaktøren for Maal og Minne har hovedansvar for norrøn filologi, den andre for nordisk språkvitenskap. Fra og med 2006 har Jon Gunnar Jørgensen, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo, vært ansvarlig for norrøn filologi, med andre ord for "Minne"-delen. Etter drøye tolv år har Jørgensen nå bedt om avløsning. I sin langvarige redaktørperiode har han samarbeidet med tre ulike redaktører for "Maal", og han har lagt ned en formidabel innsats, både for det norrønfilologiske og folkloristiske stoffet i Maal og Minne og for tidsskriftet som helhet. Med sikkert faglig skjønn og menneskelig klokskap har han ført et gammelt tidsskrift videre inn i ei ny tid. Sammen med Novus forlag har han bidratt til å holde tidsskriftet på et høyt vitenskapelig nivå. Bymålslaget og redaksjonen takker Jørgensen varmt for mer enn vel utført arbeid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.