Metakonstruksjonssammensetninger
PDF

Hvordan referere

Nesset, T. (2018). Metakonstruksjonssammensetninger. Maal Og Minne, 110(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1531

Sammendrag

Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot en type norske sammensetninger som har vært lite påaktet i faglitteraturen, og drøfter et viktig spørsmål i nordisk og allmenn språkvitenskap, nemlig hvordan språkbrukere tolker sammensetninger. "Metakonstruksjons­sammen­setninger" er sammen­­setninger av typen petroleumshimmel som er vanskelige å tolke uten kontekst, men som i konstruksjoner som ikke en sky på petroleumshimmelen tolkes uten problemer. Sammensetninger av denne typen innebærer at en morfologisk konstruksjon (sammensetningskonstruksjonen) legges oppå en syntaktisk konstruksjon - derav termen "metakonstruksjons­sammen­setninger". Disse sammensetningene er av teoretisk interesse, ettersom de illustrerer hvordan konteksten bidrar til tolkningen av sammensetninger, hva slags semantiske relasjoner mellom for- og etterledd som er mulige, og hvilke kognitive mekanismer språkbrukerne kan benytte for å tolke sammensetninger.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.