Metodiske aspekter ved etymologisk forskning belyst med åtte problematiske ord
PDF

Hvordan referere

Bjorvand, H. (2018). Metodiske aspekter ved etymologisk forskning belyst med åtte problematiske ord. Maal Og Minne, 110(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1528

Sammendrag

Hjalmar Falk og Alf Torp la med sin bok Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (FT) 1903-06 grunnlaget for den etymolo­giske utforskningen av den eldste delen av det norske ordforrådet. Dette arbeidet ble i første omgang fulgt opp av Torps Nynorsk etymologisk ordbok (NEO) 1919, og senere av Våre arveord av Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindeman (BL) 2. utg. 2007. Men det kan til tross for dette likevel fastslås at en mengde gamle ord i språket vårt må sies å være etymo­logisk ufor­klarte. De åtte ordene som diskuteres i denne artikkelen il­lustrerer godt de mange og svært ulike problemene som møter oss i denne forskningen. Ved den formale analysen av ordene er det bl.a. viktig å ta hensyn til det ganske vanlige og i og for seg vel­kjente fenomenet s-mobile som sees ved f.eks. norsk slikke mot engelsk lick. Artikkelen viser videre også at "laryngal"-teorien har gitt oss mulighet til å forstå og tolke etymologiske sammen­henger og forhold bedre enn før. Ved analysen av de gamle arveordene er det dessuten viktig å være oppmerksom på de til dels store semantiske endringene de kan ha gjennomgått i det lange tidsrommet de har eksistert. Spesielt van­skelige å avdekke og håndtere er de metaforiske og metonymiske endringene. Artikkelen behandler også etymo­logien til en ekspressiv/ono­mato­poetisk dannelse.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.