Jan Erik Rekdal & Charles Doherty (utg.). Kings and Warriors in Early North-West Europe.

Hvordan referere

Sävborg, D. (2018). Jan Erik Rekdal & Charles Doherty (utg.). Kings and Warriors in Early North-West Europe. Maal Og Minne, 109(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1429

Sammendrag

Kings and Warriors in Early North-West Europe utgör redovisningen av forskningsprojektet "The representation of the warrior in relation to the king in the European Middle Ages (600-1200)", lett av Jan Erik Rekdal vid Universitetet i Oslo och finansierat av Senter for grunn­forskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Projektets medlemmar var de åtta bidrags­givarna till den aktuella volymen. Fokus ligger alltså på relationen mellan kunga- och krigarrollen. De tidigaste kungarna kan antas ha varit krigare själva, om än med ytterligare uppgifter därutöver, och även senare i statsbildningens historia stod de i beroende av krigare, samtidigt som krigare också kunde utgöra ett hot mot kungens styrande. Frågan om relationen mellan dessa roller är därmed högrelevant från många perspektiv och den är väl värd att utgöra ämne för ett forskningsprojekt som behandlar just perioden från ett relativt primitivt samhälle (som i det förvikingatida Norden) till en stat av mer utvecklat slag (som i det högmedel­tida Norden). Alla författarna i volymen behandlar dock inte denna relation (Stefka Eriksens bidrag har t.ex. ingenting med det överordnade temat att göra), och här hade man önskat en något större tematisk samordning för att öka värdet av det samlade resultatet. Disciplinärt är boken mer enhetlig - det handlar enligt projekttiteln uttryckligen om repre­senta­tionen av kunga- och krigarrollen, och fokus ligger i bidragen snarast på litteratur - dikter, sagor m.m. - och det är inte i första hand ett arbete för historiker. Här är projektets preciserande titel mer rättvisande än volymens.

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.