Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk
PDF

Hvordan referere

Mørck, E. (2016). Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk. Maal Og Minne, 107(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1209

Sammendrag

Undersøkelsen bygger på 3413 mellomnorske diplom med 1114 eksempel på akkusativ med infinitiv. Disse fins etter sanseverb og láta 'la' liksom tilsvarende konstruksjon i moderne norsk, men dessuten etter utsagns-, viljes- og tankeverb. Artikkelen behandler kasus på det logiske subjektet for infinitiven, utelatelse av infinitiven vera 'være', manglende akkusativledd, bruk av infinitivsmerke, valget mellom refleksivt pronomen og refleksivt suffiks på det overordna verbet når akkusativleddet er identisk med subjektet i den overordna setningen, passiv tolking av slike refleksive verb, plasseringa av objektet for infinitiver etter láta og hvordan konstruksjonen akkusativ med infinitiv kan være usammenhengende. Undersøkelsen viser at akkusativ med infinitiv i mellomnorsk i det store og heile nyttes som i norrønt og dermed atskiller seg en del fra moderne norsk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.