Sosiologi i dag

Sosiologi i dag er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift. Tidsskriftet publiserer i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag har som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer bringer sammen tekster som belyser et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstreber at artikler fra både etablerte og nye forskere skal være representert. Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, er uavhengig og gis ut på Novus forlag med fire temanumre i året.

Publiserer artikler på skandinaviske språk. Artikler fra ikke-skandinaviske bidragsytere kan publiseres på engelsk.

Redaksjonen:

Atle Wehn Hegnes, UiO, HumSam-biblioteket; Håkon Larsen, UiO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi; Selma Therese Lyng, AFI; Torkild Hovde Lyngstad, UiO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi; Mette Løvgren, HiOA, Senter for profesjonsstudier; Arnfinn H. Midtbøen, ISF, Institutt for samfunnsforskning; Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning; May-Len Skilbrei (ansv. red.), UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi; Ingrid Smette, NOVA; Ragnhild Aslaug Sollund, UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi; Kari Stefansen (ansv. red.) NOVA

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 300,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1800,- NOK


Vol 46, Nr 3-4 (2016): Ungdom


Omslagsside