Udsatte unges uddannelsesdeltagelse: Tilhør og steder som teoretiske perspektiver

Forfattere

  • Lene Larsen Roskilde Universitet
  • Trine Wulf-Andersen Roskilde Universitet
  • Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet
  • Kevin Holger Mogensen Roskilde Universitet

Emneord (Nøkkelord):

udsatte unge, tilhør, social læring, sted, uddannelsesdeltagelse

Sammendrag

Det er i dag i stigende grad et krav, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Spørgsmålet om udsatte unges uddannelsesdeltagelse tematiseres ofte i termer af frafald og manglende motivation, hvilket skygger for opmærksomhed på, hvordan unges ofte komplekse situation ser ud i sin helhed. Denne artikels ærinde er at bidrage til udviklingen af teoretiske begreber, der skaber andre indsigter - tættere på unges perspektiver. I artiklen kombinerer vi et teoretisk begreb om tilhør som en både sanselig, personlig og politisk proces med en teoretisk forståelse af læring som deltagelse i social praksis og en forståelse af sted som både fysisk- geografiske, sociale og kulturelle konstellationer. Vi tager udgangspunkt i, hvordan udsatte unge skaber tilhørsforhold andre steder end i uddannelse for at vise, hvordan unges forbindelser til lokalområder og uddannelsessteder gensidigt former hinanden og får betydning for unges muligheder for at kvalificere sig til og deltage meningsfuldt i uddannelses- og samfundslivet.

Forfatterbiografier

Lene Larsen, Roskilde Universitet

Institut for Mennesker og Teknologi

Trine Wulf-Andersen, Roskilde Universitet

Institut for Mennesker og Teknologi

Steen Baagøe Nielsen, Roskilde Universitet

Institut for Mennesker og Teknologi

Kevin Holger Mogensen, Roskilde Universitet

Institut for Mennesker og Teknologi

Nedlastinger

Publisert

2016-11-18

Hvordan referere

Larsen, L., Wulf-Andersen, T., Nielsen, S. B., & Mogensen, K. H. (2016). Udsatte unges uddannelsesdeltagelse: Tilhør og steder som teoretiske perspektiver. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1301

Utgave

Seksjon

Artikler