Forord
PDF ()

Hvordan referere

Moen, S. S. (2015). Forord. Musikk Og Tradisjon, 28. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/686

Sammendrag

«Korleis held me på variasjon som ein viktig del av folkemusikken i ei tid der musikken kan reproduserast i detalj med datamaskinen?» Spørsmålet vart stilt under seminaret til Norsk folkemusikklag, som i år vart halde på Ole Bull Akademiet på Voss og hadde temaet «Teknologi». Dette spørsmålet viser ei mogleg utfordring ved det å bruka teknologi til å læra folkemusikk, og korleis teknologien kan vera med på å endra tradisjonen. På den andre sida representerer ny teknologi òg nye moglegheiter i formidling av, og forsking på, folkemusikken. Dei to første artiklane i 2014-utgåva av Musikk og tradisjon baserer seg på innlegg frå seminaret.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.