Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustafsson (red.) "Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker", 2019
PDF

Hvordan referere

Gorset, H. O. (2020). Märta Ramsten, Mathias Boström, Karin L. Eriksson, Magnus Gustafsson (red.) "Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker", 2019. Musikk Og Tradisjon, 34, 10. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1924

Sammendrag

Dette er en antologi som er preget av dens opprinnelige utgangspunkt, en rekke konferanseforedrag som delvis omhandler det samme notematerialet. Konferansen fant sted på Linnéuniversitetet i Växjö 21.-23. november 2017. Det er ikke til å unngå at forfatternes bakgrunn og interesser farger fremstillingene, men det kan også sies at nettopp dette stimulerer oss til nye tanker om gammelt repertoar. Dette repertoaret blir brukt i dag, både av forskere og musikanter, og kan kalles "nytt": Interessen for notebokmusikk har vokst, og vokser fortsatt. Som redaktør Mathias Boström skriver i sin innledning: "Under 2000-talet har låtar ur spelmansböcker fått en alltmer framträdande plats i folkmusik- och tidig musikmiljöer. Not- och skivutgåvor med material ur spelmansböcker har blivit så pass många att ens ett försök att överblicka dessa faller utanför omfånget för denna inledning" (s. 14). Innledningen er god og oversiktlig, og Boström trekker tråder mellom ganske så forskjellige innlegg.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lisens.

Opphavsrett 2020 Hans Olav Gorset