Musikk og Tradisjon

Nyeste utgave

Vol 35 (2021)
Publisert april 12, 2022
Beskrivelse av nummer

Denne utgaven av Musikk og tradisjon består av en samling frie artikler fra folkemusikkforskningen i Norden. Likevel har fire av artiklene nærliggende tematikk som på ulike vis omhandler musikkinstrumenter; relasjonen mellom instrumentet og utøveren, skapelsen av nye musikkinstrumenter og instrumentenes sosiale og kulturelle bruksområder i samfunnet. Tidsskriftets avsluttende artikkel har en litteraturhistorisk tilnærmelse og løfter fram problemstillinger i skjæringspunktet mellom muntlige og skriftlige tradisjoner.

Mer
Hele nummeret
PDF
Vis alle utgavene