Musikk og Tradisjon

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.


Medlemskap/papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Målet med Musikk og tradisjon er å gjøre forskning på folkemusikk og folkedans tilgjengelig og dermed kjent for flere. I tillegg til artikler inneholder tidsskriftet bokanmeldelser, rapporter fra konferanser og sammendrag av folkemusikkrelaterte mastergradsoppgaver og doktoravhandlinger.


Tidsskriftet presenterer bredden i norsk og skandinavisk folkemusikkforskning, og tar imot artikler med ulike perspektiver på tradisjonell musikk og dans som et bredt definert felt. Artiklene kan være musikkvitenskapelige i tradisjonell forstand, eller ha et kultur- eller samfunnsvitenskapelig utgangspunkt. De kan være historisk orienterte eller fokusere på samtida, og legge til grunn empiriske og/eller teoretiske perspektiver.

Se tidsskriftets egen hjemmeside for innhold og sammendrag.

Redaktør:
Sveinung Søyland Moen
Redaksjon:
Bjørn Aksdal, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim
Per Åsmund Omholt, Høgskolen i Telemark, Rauland


Redaksjonsråd:
Egil Bakka, NTNU, Trondheim

Jan-Petter Blom, Universitetet i Bergen

Tellef Kvifte, Høgskolen i Telemark

Dan Lundberg, Svenskt visarkiv, Stockholm

Niklas Nyqvist, Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa

Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo

Lisbet Torp, Musikmuseet, KøbenhavnVol 32 (2018)


Omslagsside