Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?

Helge Lødrup

Sammendrag


Denne artikkelen er en undersøkelse av bruken av feminint genus i Oslo i dag, basert på materialet i Oslodelen av Norsk talespråkskorpus (NoTa-Oslo). Analysen tar utgangspunkt i en forståelse av grammatisk genus som er standard i dagens språkvitenskap: Det er måten et nomen utløser kongruens på, som viser hvilket genus det har. Det vil først bli vist at vestkantdialekten i Oslo ikke gir noe grunnlag for å anta femininum. To viktige premisser er at suffikset -a i f.eks. boka ikke er relatert til femininum, og at f.eks. mi i boka mi ikke kan være en feminin kongruensform â i denne dialekten. Deretter blir bruk og ikke-bruk av feminin kongruens NoTa-Oslo-materialet diskutert. En hovedkonklusjon er at femininum er på vei ut av Oslo-dialekten.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.