ââ¬ËLiksomââ¬â¢ som diskursmarkør i norsk talespråk

Odd Egil Johnsen

Sammendrag


Denne artikkelen omhandler bruken av ââ¬Ëliksomââ¬â¢ som diskursmarkør i norsk talespråk. Kilden er Big Brother-korpuset fra Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. I likhet med tidligere analyser (Hasund 2003, Kotsinas 1994) konkluderes det med at ââ¬Ëliksomââ¬â¢ benyttes som fokusator og modifikator, og i tillegg følger jeg Hasund i at ââ¬Ëliksomââ¬â¢ også fungere på det interpersonelle nivået som stilmarkør. I de foranínevnte arbeidene er det også blitt argumentert for at ââ¬Ëliksomââ¬â¢ benyttes som sitatmarkør og turtakingsmarkør (Hasund 2003; Kotsinas 1994) samt avgrenser (Kotsinas 1994). I denne artikkelen stilles det spørsmål ved om en slik tolkning kan forsvares ut fra funnene i Big Brother-korpuset. Konklusjonen er at de tre sistnevnte funksjonene ikke skilles ut som egne kategorier, og i tillegg foreslås det en ny kategori hvor ââ¬Ëliksomââ¬â¢ blir tillagt en turholdende funksjon.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.