Bokmål eller nynorsk â er det spørsmålet?

Reidunn Hernes

Sammendrag


Mange elevar med nynorsk som opplæringsmål skiftar hovudmål når dei blir gamle nok til å velja sjølve. Dette fenomenet blir kalla for ââ¬Ëden nynorske lekkasjenââ¬â¢, og er blitt dokumentert gjennom ei rekkje spørjeundersøkingar. Vi har altså ein del kunnskap om kva norske språkbrukarar reknar som hovudmål, men vi veit lite om samanhengen mellom sjølvrapportert hovudmål og faktisk val av målform i ulike typar skrivesituasjonar. Den utbreidde bruken av dialekt og blandingsspråk i uformelle skrivesituasjonar er òg eit tema som i liten grad er blitt teke med i diskusjonen om ââ¬Ëden nynorske lekkasjenââ¬â¢. I denne artikkelen blir det drøfta kva som gøymer seg bak og under dei enkle merkelappane ââ¬Ëbokmålsbrukarââ¬â¢ og ââ¬Ënynorskbrukarââ¬â¢. Artikkelen drøftar òg kvifor språkbrukarar skriv som dei gjer i ulike situasjonar. Dei to stikkorda meistring og identitet viser seg å vera sentrale her. Artikkelen er basert på ei undersøking som blei gjennomført hausten 2010 ved Høgskulen i Bergen. 105 lærarstudentar deltok i ei enkel spørjeundersøking, 6 av desse deltok òg i ei kvalitativ oppfølgingsundersøking.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.