ââ¬ÅVibaa er komaa!ââ¬Â

Inge Særheim

Sammendrag


I Arne Garborgs litterære verk er ordval, språkleg form og målføring ein viktig del av miljø- og personskildringa, og har klar litterær funksjon. Garborg omtala Fred (1892) som sin ââ¬Ånaturalistiske Jærromanââ¬Â.àOgså språkleg kan dette kallast ei Jær-bok, for mange ord og uttrykksmåtar i romanen samsvarar med jærmålet. Oftast er lokalfarga ord normerte i tråd med det normeringsgrunnlaget som elles er nytta i bøkene. Men i nokre høve er dei skrivne i samsvar med dialektuttalen, gjerne for å få fram ein spesiell stilistisk og litterær effekt. Då Garborg like etter 1900 tilpassa dei litterære verka sine til midlandsmål, fekk Fred ei språkform som ligg lenger borte frå jærmålet enn detàein finn i førsteutgåva. Men i ordtilfanget styrkte han innslaga fråàdette målføret.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.