Konrad Eriksson â målføregransker og motstandsmann

Geir Wiggen

Sammendrag


Konrad Eriksson var filologistudent ved Universitetet i Oslo da Norge blei okkupert i 1940. Han deltok i studentmotstanden fra første stund,àmen fortsatte samtidig sine studier. Våren 1943 oppnådde han høgreàgrads embetseksamen (ââ¬Ålektoreksamenââ¬Â) med laudabelt resultat â ved et svensk universitet. Høvet til å avlegge en slik eksamen utenlands under krigen huskes i noen norske fagmiljø, framfor alt det juridiske, og der med blanda følelser. Ellers synes det glømt, ikke minst i det historisk-filosofiske fagfeltet så nær som blant enkelte norske krigshistorikere.àDe kandidatene det gjelder, figurerer ikke i de respektive faginstituttas eksamensoversyn, heller ikke i HF-fakultetets primære eksamensprotokoller. At de er etteroppførte i Oslo-universitetets reviderte matrikler for krigsåra, som kom ut i løpet av de ti første åra etter 1945, synes ikke å ha hindra at de er forblitt marginaliserte. Her forteller Geirr Wiggen historia om den unge dialektologen Konrad Eriksson, hvis innsats under krigen ikke stod tilbake for den Oslo-gjengens mer kjente medlemmer gjorde, samtidig som han opprettholdt dialektologiskàvirksomhet til beste for flere enn seg sjøl.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.