Intonasjon som tekstbinding

Jan K. Hognestad

Sammendrag


Artikkelen har sitt utgangspunkt i et lite påaktet fenomen i norsk talespråk, nemlig intonasjonelle bidrag til makrostruktur i taletekst. Internasjonale innføringsverk i intonasjon påpeker gjerne hvordan ââ¬Åuavsluttetàytringââ¬Â markeres med høy tone i verdens språk, mens ââ¬Åavsluttet ytringââ¬Â markeres lavtonig. Et interessant spørsmål blir da hvordan dette kan implementeres i norske dialekter der kravene til realisering av tonelagssystemet må antas å legge begrensninger på mulige øvrige intonasjonsstrukturer. Ikke minst blir dette interessant i østnorsk, deràbegge tonelagsmelodiene i utgangspunktet har avsluttende høy tone.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.