Utforskning av nordnorske etnolekter i et faghistorisk lys

Hilde Sollid

Sammendrag


Norsk dialektforskning kom for alvor i gang i andre halvdel av 1800-tallet, men ikke før på 1980-tallet ble de nordnorske talemålene somàhar utvikla seg i nær kontakt med kvensk og samiske språk, gjenstand for mer systematisk forskning. Denne artikkelen drøfter hvorfor det tok så lang tid før man kom i gang med å utforske disse norske etnolektene. Noe av forklaringa må søkes i det faktum at etnolektene har oppstått i kjølvannet av språkskifteprosesser i perioden 1850â1950 (Bull 1991, Sollid 2005). Etnolektene var dermed ikke aktuelle for utforskning i den norske dialektologiens spede begynnelse. Et hovedpoeng iàdenne artikkelen er at etnolektene heller ikke ble utforska etter hvert som de utvikla seg til å bli mer stabile varieteter. For å forklare denne observasjonen belyses faghistoria til norsk dialektforskning i lys avàIrvine & Gals (2000) teori om språkideologi og språklig differensiering.*


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.