Ynglingatal str. 4 â omskrivningen ââ¬Åviljes borgââ¬Â som dateringskriterium

Claus Krag

Sammendrag


Dateringen av kvadet Ynglingatal har i perioder vært livlig diskutert, helt siden 1890-årene. Det er vanskelig å finne sikre kriterier for en datering, særlig om man ser bort fra sagatekstene som kvadet er overlevertàsammen med. Men mulige anakronismer i innholdet kan gi visse holdepunkter. I artikkelen diskuteres først ââ¬Åde fire elementeneââ¬Â som dateringskriterium, i forlengelse av den debatt som allerede har funnet sted. Dernest analyseres uttrykket vilja byrgi (str. 4) som skaldekenning sammenholdt med tilsvarende kenninger i diktningen forøvrig. Dette ses så i lys av selve ââ¬Åviljeââ¬Â-begrepet og utviklingen av det i kristen middelalder. Samlet blir konklusjonen at kvadet tidligst kan være fra 1100-tallet.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.