Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv

Agnete Nesset, Hilde Sollid

Sammendrag


I denne artikkelen diskuterer vi nordnorske bymål med hovedvekt på to byer i Troms og to i Nordland. Vi tar først opp begrepene nordnorsk bymål og nordnorske byer: Hva ligger i disse begrepene, og hvordan blir de brukt? Dernest ser vi på hvordan disse byene forholder seg til hverandre, og diskuterer ulike teorier om språkendring med særlig vekt på spredning av språktrekk mellom byer og tettsteder. Til slutt sammenlikner vi utvalgte språklige variabler og deres varianter i de fire byene. Er det grunnlag for å operere med et begrep ââ¬Ënordnorsk bymålââ¬â¢, og i så fall: hva er typisk for et nordnorsk bymål? Vi vil hevde at for å kunne diskutere spredning av språktrekk fra en by til en annen, må det kunne godtgjøres at det faktisk er kontakt mellom språkbrukerne i de aktuelle byene. Er ikke kontakten tilstede, må det være andre grunner enn spredning til eventuelle språklige likhetstrekk. *

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.