Resiproke subjekt

Torodd Kinn

Sammendrag


Artikkelen er ei empirisk undersøking av bruken av resiproke subjekt imoderne norsk. Internett er nytta som korpus. Tilhøvet mellom antese-dent og anafor vert undersøkt, men òg andre faktorar, som tydinga tiloverordna og underordna verb. Funna vert sette inn i ei diakron for-ståingsramme som syner at oppkomsten av resiproke subjekt er einaturleg vidareføring av tidlegare utviklingar.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.