Resiproke subjekt
PDF ()

Hvordan referere

Kinn, T. (2013). Resiproke subjekt. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/277

Sammendrag

Artikkelen er ei empirisk undersøking av bruken av resiproke subjekt imoderne norsk. Internett er nytta som korpus. Tilhøvet mellom antese-dent og anafor vert undersøkt, men òg andre faktorar, som tydinga tiloverordna og underordna verb. Funna vert sette inn i ei diakron for-ståingsramme som syner at oppkomsten av resiproke subjekt er einaturleg vidareføring av tidlegare utviklingar.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.