De - dykk - dere. Andre person flertall i nordisk, særlig norsk

Eric Papazian

Sammendrag


Artikkelen gir en oversikt over formene av og utviklinga i dette pronomenet
i eldre og moderne nordisk, og især i norske dialekter, på grunnlag
av faglitteraturen og målføreoppskrifter. Hovedvekta ligger på de
nominale formene – subjekt- og objektforma, ev. eneforma – og på
overgangen fra et system med to kasusformer (som i nynorsk) til et med
éi form (som i bokmål). Men artikkelen kommer også inn på den adnominale/
possessive forma (genitiv-forma) og det tilsvarende possessivet
i de dialektene som ennå har et possessiv i 2. person flertall, ettersom
det er ting som tyder på at objektforma av pronomenet er blitt blandet
sammen med, eller påvirket av, possessivet eller genitivforma. Oversikten
viser at det i norsk skjer en rask overgang fra det eldre systemet
med to former til et der bare den tidligere objektforma blir brukt, og at
den sørlandske/sørøstlandske forma – og bokmålsforma – /dere/ sprer
seg på bekostning av andre former, især på Sørlandet og Østlandet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.