Tonelagsbasis i norsk

Ove Lorentz

Sammendrag


Siden ustemte segmenter ikke kan bære tone, er det mange språk somhar bortfall av tonemotsetninger når det kommer en ustemt konsonantetter vokalen i stavelseskjernen. I de fleste norske dialekter bevarestonelagsmotsetningen i slike tilfeller, f.eks. i lasset vs. Lasse, men iFlekkefjords- og Saltenmål blir den nøytralisert. Dette fenomenettrenger ikke ha et felles opphav i de to dialektene, siden det har såmange paralleller ute i verden. Nøytralisering av støtmotsetningen idansk opptrer under liknende omstendigheter. På samme måte somdanskene snakker om manglende stødbasis i slike tilfeller, kan vi si attonelagsbasis kan mangle i norsk. Mens noen språk skiller mellomulike typer stemte konsonanter mht. tonelagsbasis, ser det ut til at allestemte konsonanter i stavelseskjernen i norsk er lange nok til å bæretone.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.