Svar til opponentane

Randi Solheim

Sammendrag


Eg vil starte med å takke førsteopponent Inge Lise Pedersen og andreopponent PaulKerswill for relevante innspel og konstruktiv dialog â på disputasdagen så vel som idenne skriftlege framstillinga. Samtidig vil eg gjerne rette ei takk til den tredjekomitémedlemmen, Helge Omdal, som i tillegg til dei faglege og administrativeoppgåvene har hatt ein spesiell posisjon i samband med disputasen. Det var nemleghans vesle artikkel frå 1977 som i utgangspunktet gjorde Høyanger kjent som eitspesielt språksamfunn, og som var med på å danne grunnlag for avhandlingsarbei-det mitt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.