Annen opponent

Paul Kerswill

Sammendrag


Solheims avhandling er et viktig bidrag til diskusjonen omkring koinédannelse (jf.
Siegel 2001, Trudgill 2004). Det som er spennende, er at hun ikke bare har opplysninger
om språkbruk i reell tid, men også førstehånds sosiolingvistiske opplysninger
om stadium II (etter Trudgills modell), dvs. generasjon II (barna til de opprinnelige
innflytterne). Denne generasjonen står sentralt i Trudgills teori, da det er nettopp her
sosiale faktorer, spesielt samlebegrepet “identitet”, ifølge ham fullstendig faller
bort. Solheim mener å kunne påvise at dette slett ikke er tilfellet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.