François-Xavier Dillmann: Les magiciens dans l'Islande ancienne. Études sur la representation de la magie islandaise et de ses agents dans les sources littéraires norroises
PDF ()

Hvordan referere

Schjødt, J. P. (2013). François-Xavier Dillmann: Les magiciens dans l’Islande ancienne. Études sur la representation de la magie islandaise et de ses agents dans les sources littéraires norroises. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/246

Sammendrag

François-Xavier Dillmanns bog om magi i Island er en bearbejdet og helt opdateretudgave af hans disputats fra 1986, som i hvert fald i Danmark har været vanskeligt til-gængelig fra biblioteker. Og derfor er det naturligvis en stor gevinst, at forskere, derbeskæftiger sig med magi i Norden, nu har adgang til bogen, der i forhold til det tekst-korpus, der er valgt, er altomfattende; nærværende anmelder har i hvert fald ikke kun-net finde hentydninger til magi, som ikke er medtaget. Samtlige passager, der kan sæt-tes i forbindelse med magiske aktiviteter, er således inddraget og analyseret. Som sådaner der derfor slet ingen tvivl om, at bogen vil være til stor hjælp for såvel filologer, his-torikere, religionshistorikere og alle andre, der beskæftiger sig forskningsmæssigt medemnet magi: Den er en guldgrube af henvisninger til kilder, der omtaler emnet; og brugs-værdien bliver bestemt ikke mindre af nogle særdeles brugbare registre (som også ernæsten uundværlige i en bog, der er så omfattende, og hvor kilder og navne går igen i enlang række forskellige sammenhænge).
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.