Om som og ordklasser
PDF ()

Hvordan referere

Lie, S. (2013). Om som og ordklasser. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/244

Sammendrag

Denne artikkelen er et svar på en artikkel av Vigleik Leira i Maal ogMinne 2007, der han argumenterer mot det synet at ordet som er sub-junksjon i vanlige relativsetninger. I denne artikkelen argumenteresdet mot Leira og for "den nye synet", nemlig at som er subjunksjonikke bare i sammenlikningssetninger, men også i vanlige relativset-ninger. Til slutt i artikkelen er det en kort kommentar til det Leira skriverom ordklasseinndeling mer generelt.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.