Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi
PDF ()

Hvordan referere

Enger, H.-O. (2013). Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/243

Sammendrag

Artikkelen diskuterer Aronoffs (1976) "Unitary Base Hypothesis" i lysav norske data. Hypotesen sier at suffikser er "monogame"; de er spe-sifisert for ordklasse på bestemte måter. For eksempel skal et suffiksikke produktivt kunne ta både substantiver og verb som base.Norskreferansegrammatikk lister likevel mange eksempler på nettopp dette,og fem slike suffikser blir drøftet nærmere i denne artikkelen. Ved nær-mere ettersyn (blant annet enkle nettsøk) ser det ut til at minst ett avdisse suffiksene ikke egentlig er produktive med baser fra mer enn énordklasse. Slik sett er Aronoffs hypotese nyttig. Samtidig gjenstår trenokså klare moteksempler mot Unitary Base Hypothesis, som dermedframstår som for sterk. Artikkelen tar også opp noen problemer av merteoretisk art.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.