Om å skrive språkhistorie ââ¬Ënedenfraââ¬â¢. Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700â1050

Michael Schulte

Sammendrag


Ottar Grønvik in memoriam

Målet med dette bidraget er å presentere noen nye synspunkter pånorsk språkhistorie for perioden 700â1050. Jeg argumenterer for nød-vendigheten av en språkhistorie ââ¬Ënedenfraââ¬â¢i Stephan Elspaßââ¬â¢forstand(Elspaß 2005, 2007). Dette er bakteppet for en sosiostilistisk evalue-ring av det runiske kildematerialet med hovedvekt på sandhi-fenome-ner (assimilasjoner). Men perpektivet ââ¬Ënedenfraââ¬â¢har en mye større rek-kevidde enn dette. Det setter spørsmålstegn ved at det fantes en bevisstrunereform rundt 700 e.Kr., og det sannsynliggjør at språklige forand-ringsagenter tilhørte andre kulturmiljøer enn representantene forrunisk skriftkultur, særlig runemestere som i stor grad må ha vært opp-tatt av tradisjon (jf. diskusjonen om kliseformer). På den andre sidenskal dette bidraget gi et mest mulig nyansert bilde av dialektal varia-sjon ved å peke på tidlige (delvis temporære) drag i vikingtidens rune-innskrifter.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.