Om ï¬Ârymskvida, tekstlån og tradisjon

Bernt Øyvind Thorvaldsen

Sammendrag


Forskere som Jan de Vries, Peter Hallberg og Alfred Jakobsen har hev-det at ï¬Ârymskviââ¬Âºa-dikteren låner formuleringer og motiver fra andredikt. Ikke bare betyr lånene at ï¬Ârymskviââ¬Âºanødvendigvis må væreyngre enn de tekster dikteren siterer â hos Hallberg og Jakobsen blirlånene også uttrykk for en raffinert skriftkulturell allusjonsteknikk.Mange av de likhetene mellom ï¬Ârymskviââ¬Âºaog andre tekster som låne-teoretikerne peker på, er alt annet enn tilfeldige sammentreff. Likeveler det grunn til å betvile at disse likhetene bunner i lån fra den ene tek-sten til den andre. For det første er låneteoriene basert på premissersom ved nærmere ettersyn er ytterst problematiske. For det andre erdet grunn til å foreslå at likheter i formuleringer og innhold bør for-klares med at dikterne deler kulturelle referanserammer og tradisjon. Idenne artikkelen blir teoriene om tekstlån i ï¬Ârymskviââ¬Âºatatt opp til kri-tisk vurdering, og den poetiske tradisjonen fremsettes som en alterna-tiv forklaring på påfallende likheter mellom ï¬Ârymskviââ¬Âºaog andre dikt.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.