Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen

Audun Dybdahl

Sammendrag


Målsettingen med denne artikkelen er gjennom en grundig kartlegging avnavnefrekvenser i Trøndelagsregionen gjennom senmiddelalderen å kaste lysover helgenkultens betydning for navneskikken. Hypotesen er at det er en nærsammenheng mellom de mest frekvente personnavn og de høyest rangerte ogmest populære helgener, slik dette kommer til uttrykk i kristenretter, kirkede-dikasjoner, alterstiftelser, kirkekunst med mer. Undersøkelsen bygger bl.a. påen fullstendig gjennomgang av sentrale kilder som Aslak Bolts jordebok,tiendpengeskatten 1520/21 og skipsskatten 1557â59.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.