Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen
PDF ()

Hvordan referere

Dybdahl, A. (2013). Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/240

Sammendrag

Målsettingen med denne artikkelen er gjennom en grundig kartlegging avnavnefrekvenser i Trøndelagsregionen gjennom senmiddelalderen å kaste lysover helgenkultens betydning for navneskikken. Hypotesen er at det er en nærsammenheng mellom de mest frekvente personnavn og de høyest rangerte ogmest populære helgener, slik dette kommer til uttrykk i kristenretter, kirkede-dikasjoner, alterstiftelser, kirkekunst med mer. Undersøkelsen bygger bl.a. påen fullstendig gjennomgang av sentrale kilder som Aslak Bolts jordebok,tiendpengeskatten 1520/21 og skipsskatten 1557-59.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.