Grunnlovens unge ambassadører
PDF ()

Hvordan referere

Tønnesson, J. L., & Sivesind, K. (2014). Grunnlovens unge ambassadører. Maal Og Minne, 105(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/230

Sammendrag

Her undersøkes et korpus bestående av 30 innsamlede manuskripter til norske skoleelevers 17. maitaler fra 2011 og 2012. Metoden er retorisk topos-analyse, og undersøkelsen er et bidrag til videreutviklingen av en slik analyse. Hovedspørsmål som ligger til grunn er hvordan Grunnloven formidles og hvilken plass skolen har i talene. Undersøkelsen viser at noen utvalgte temaer i Grunnloven, særlig frihet og nasjonal selvstendighet, formidles hyppig, men at talene vel så mye kan betraktes som uttrykk for, og aktualiseringer av, Grunnlovens verdier. Elevene tematiserer i liten grad skolens demokratiske betydning i samfunnet, men gjennom analyse av en tale som skiller seg ut i materialet, pekes det på at sjangeren elev-17. maitale rommer muligheter for kritisk refleksjon om skolen - på en arena som befinner seg et sted mellom skolen og en større offentlighet. Den viktigste endringen fra feiringen før og etter 22.7.2011 synes å være en økt vekt på selve 17.mai-feiringen som samlende begivenhet.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.