Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge

Frans Gregersen

Sammendrag


I perioden 2005 til 2010 arbejdede en større gruppe sprogforskere på projekt UPUS (Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø) under ledelse af professor Brit Mæhlum, NTNU. Projektet havde blandt flere stipendiater denne bogs to forfattere, Stian Hårstad, som forsvarede sin doktorafhandling 2010, og Toril Opsahl, hvis afhandling blev forsvaret 2009. I den bog der her skal omtales, er det deres ærinde at sammenfatte det samlede forskningsprojekts hovedresultater med særlig vægt på deres egne fra henholdsvis Trondheim og Oslo, i en form som kan være til nytte for norskundervisningen og den interesserede almenhed. For det første vil forfatterne fortælle om sproget i byerne og dermed råde bod på den ubalance at det mest har været dialektforskningen der har fået opmærksomhed i lærebøgerne; det betyder i sig selv en forskydning fra dialektologi til sociolingvistik. For det andet er det ikke en hvilken som helst form for sociolingvistik forfatterne bekender sig til: ââ¬Å[vi] vil [ââ¬Â¦] forsøke å vektlegge språksosiologiske aspekter og å sette søkelyset på språklig praksis i større grad enn det hittil har vært vanlig i framstillinger av norsk talemål for (norsk)lærere, studenter og andre språkinteresserte.ââ¬Â (s. 12). Med dette program melder de to forfattere sig under fanerne for den såkaldt tredje bølge inden for sociolingvistikken med international inspiration fra Penelope Eckert, men i nok så høj grad fra UPUS-moderen Brit Mæhlum.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.