IBMs leksikografiske prosjekt for norsk 1984â1991

Jan Engh

Sammendrag


Det tidligste tiltaket i stor skala for å lage et omfattende leksikon og en fullstendig morfologi for norsk ble satt i verk av IBM på 1980-tallet, først for bokmål, så for nynorsk. I tillegg ble det lagd store synonymordbøker for begge målformer og en god del annet leksikografisk materiale, blant annet ble ord merket for syntaktiske egenskaper. Dette var ikke bare et stort utviklingsarbeid. Det dreide seg i stor grad om språkvitenskapelig forskning. Fra begynnelsen av var dette et reint forretningsprosjekt, men det tok slutt med finanskrisa på slutten av tiåret. Synonymordbøkene og det andre materialet var det ingen som trengte, men til sist ble IBMs leksikon og morfologi for bokmål og nynorsk gjort tilgjengelig for alle, og i dag danner de ryggraden i den digitale infrastrukturen for norsk språk. Slik sett utgjør IBMs leksikografiske prosjekt en ikke uvesentlig del av norsk språkvitenskaps historie i nyere tid.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.