Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten?
PDF

Hvordan referere

Busterud, G., Lohndal, T., Rodina, Y., & Westergaard, M. (2021). Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten?. Maal Og Minne, 112(2), 36. Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1898

Sammendrag

Trondheims-dialekten har tradisjonelt tre grammatiske kjønn: hankjønn, hunkjønn, og intetkjønn. Denne artikkelen presenterer resultater fra to eksperimenter som viser at hunkjønn står svakere i denne dialekten enn tidligere antatt. Resultatene tyder på at dialekten er i ferd med å utvikle et togenussystem, der den ubestemte artikkelen for hunkjønn og hankjønn har falt sammen. Vi ser tydelige forskjeller mellom de fem ulike aldersgruppene som har deltatt i studien, som overraskende nok viser at den ubestemte artikkelen i hunkjønn står relativt svakt også blant voksne. I motsetning til de ubestemte artiklene endrer ikke bestemthetssuffiksene seg like mye, og vi diskuterer hva dette forteller oss om genus versus bøyningsklasse. Slike endringer er dokumentert flere steder i Norge de siste årene (Lødrup 2011, Conzett, Johansen & Sollid 2011, Westergaard & Rodina 2016), og vi diskuterer mulige forklaringer på denne utviklingen.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.