Wagener, Terje: <i>The History of Nordic Relative Clauses.</i>
PDF ()

Hvordan referere

Håkansson, D. (2019). Wagener, Terje: <i>The History of Nordic Relative Clauses.</i>. Maal Og Minne, 111(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1659

Sammendrag

Den relativa satsfogningen utgör ett klassiskt studieobjekt inom språkhistorisk forskning, och till raden av tidigare nordistiska undersökningar (bl.a. Klockhoff 1884, Wenning 1941, Lindblad 1943 och Stroh-Wollin 1997) kan nu läggas ytterligare ett viktigt bidrag: Terje Wageners The History of Nordic Relative Clauses. Verket utgör en omarbetad utgåva av doktorsavhandlingen ”The history of Norwegian relative clauses” som Wagener försvarade vid Universitetet i Oslo i februari 2014. Själva utgångspunkten för studien bildar relativsatskonstruktionerna i de nordiska fornspråken (främst fornvästnordiska), och därefter diskuteras relativsatsernas senare historia mot bakgrund av i första hand norska och i andra hand danska data. Vissa utblickar görs också mot det svenska språkområdet medan utvecklingen i isländska inte behandlas.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.