Wagener, Terje: The History of Nordic Relative Clauses.

David Håkansson

Sammendrag


Den relativa satsfogningen utgör ett klassiskt studieobjekt inom språkhistorisk forskning, och till raden av tidigare nordistiska undersökningar (bl.a. Klockhoff 1884, Wenning 1941, Lindblad 1943 och Stroh-Wollin 1997) kan nu läggas ytterligare ett viktigt bidrag: Terje Wageners The History of Nordic Relative Clauses. Verket utgör en omarbetad utgåva av doktorsavhandlingen ”The history of Norwegian relative clauses” som Wagener försvarade vid Universitetet i Oslo i februari 2014. Själva utgångspunkten för studien bildar relativsatskonstruktionerna i de nordiska fornspråken (främst fornvästnordiska), och därefter diskuteras relativsatsernas senare historia mot bakgrund av i första hand norska och i andra hand danska data. Vissa utblickar görs också mot det svenska språkområdet medan utvecklingen i isländska inte behandlas.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.