<i>Norsk språkhistorie 2. Praksis</i>. Red.: Brit Mæhlum.
PDF ()

Hvordan referere

Fridell, S. (2019). <i>Norsk språkhistorie 2. Praksis</i>. Red.: Brit Mæhlum. Maal Og Minne, 111(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1658

Sammendrag

Band två i det stora norska språkhistorieverket fokuserar på språkbruk. Kapitlen är tematiska och skrivna av flera olika författare, så i praktiken är det fråga om en antologi, där de olika bidragen varierar högst sins­emellan med avseende på uppläggning och stil. Det kan ge ett disparat och splittrat intryck i förstone, men kan också ses som en demonstration av bredden i den forskning som ägnats åt norska språket och dess historia. För en svensk recensent ligger det ofta nära till hands att jämföra med svenska förhållanden.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.