Östman, Jan-Ola, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson og Lisa Södergård (red.): Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10

Urd Vindenes

Sammendrag


Ideologi, identitet, intervention er en innholdsrik artikkelsamling basert på foredrag som blei presentert på den tiende nordiske dialektkonferansen i Mariehamn på Åland i august 2014. Samlinga består av 35 kortartikler på 10–15 sider som favner svært bredt: Blant temaene som dekkes, er fonologi, morfologi, syntaks, leksikologi og fraseologi, datering av dialektale trekk, dialektal identitet, og dialektbruk på sosiale medier. Hovedtemaet for konferansen var ideologi, identitet og intervensjon, og disse er også sentrale i antologien, samtidig som diakroni og språkkontakt nesten like gjerne kunne vært trukket fram. Antologien favner bredt også geografisk, fra Island i vest til Estland i øst, med en liten overvekt av svenske dialektbeskrivelser. Alle artiklene er skrevet på et skandinavisk språk.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.