Redaksjon

Redaktører

Hans Olav Enger, Universitetet i Oslo, Norway
Ingvil Brügger Budal, Høgskulen på Vestlandet, Norway

Redaksjonsråd

Ivar Berg (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim) – Anne Eriksen (University of Oslo) – Jan K. Hognestad (University of Stavanger) – Steffen Höder (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany) – Annette Lassen (University of Copenhagen, Denmark) – Brit Mæhlum (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim) – Agnete Nesse (Western Norway University of Applied Sciences, Bergen) – Svanhildur Óskarsdóttir (University of Iceland, Reykjavík) – Henrik Rosenkvist (University of Gothenburg, Sweden) – Michael Schulte (University of Agder, Kristiansand) – Daniel Sävborg (University of Tartu, Estonia) – Bernt Ø. Thorvaldsen (University of South-Eastern Norway) – Ingebjørg Tonne (University of Oslo) – Aslaug Veum (University of South-Eastern Norway) – Marit Westergaard (The Arctic University of Norway, Tromsø) – Åse Wetås (Norwegian Language Council, Oslo)