Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Jon Gunnar Jørgensen
Redaktør
Jon Gunnar Jørgensen
Universitetet i Oslo
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Postboks 1102 Blindern
NO-0317 Oslo
E-post: j.g.jorgensen@iln.uio.no

Teknisk kontaktperson

Geir Røsset
E-post: novus@novus.no