Mer informasjon om dette publiseringssystemet, plattformen og arbeidsflyten fra OJS/PKP.

Dette nettstedet bruker Open Journal Systems 3.2.1.2, som er open source programvare for tidskriftsadministrasjon og publisering. OJS er utviklet, støttet, og fritt distribuert av Public Knowledge Project under GNU General Public License.

OJS' redaksjonelle prosess og publiseringsprosess