Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten
PDF

Hvordan referere

Johannessen, J. B., & Laake, S. (2012). Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/215

Sammendrag

Midtvesten er et område som strekker seg over enorme avstander. Likevel ser det ut til at det norske språket i hele dette området har en del fellestrekk, særlig på det leksikalske planet. Forfatterne mener at det kan forsvares å omtale dette språket som en dialekt basert på østnorsk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.